నిత్య జీవిత హాస్యం


మొన్న ప్రముఖ దినపత్రిక (5/7/2015) ఈ నాడు ఆదివారం అనుబంధంలో నా పుస్తకం మీద ఒక సమీక్ష వచ్చింది. పుస్తక సమీక్ష పేజీలో నాల్గవ ఐటం గా.  నిత్య జీవిత హాస్యం అనే శీర్షికతో,   వ్రాసింది క్లుప్తంగా నైనా (తొమ్మిది లైన్లలోనే) బాగానే ఉందనిపించింది. అది అక్కడ  చదవని వారు   

http://archives.eenadu.net/07-05-2015/magzines/Sundayspecialinner.aspx?qry=pustaka 

చదవచ్చు.

అప్పుడప్పుడు మన మీద మనకే నమ్మకం సడలుతుంటుంది. ఇలాంటివి చూసినప్పుడు కొంత ఉత్సాహం తిరిగి వస్తుంది.........దహా

2 comments:

రాధిక(నాని ) said...

నేను బుక్ లో చూసి మా వాళ్ళందరికీ చుపించానండి :)

శ్రీలలిత said...

అభినందనలండీ..

పాపం ప్రద్యుమ్నుడు

మళ్ళీ ఇంకో కధ వ్రాశాను. వ్రాశాను కదా అని “తెలుగు తల్లి , కెనడా”   మాస పత్రిక కు పంపించాను. వారు దయతో వారి ఫిబ్రవరి 2017 ,   మాస సంచిక లో ప...